2016 Summer Collection

Nära er och bäst på sönderdelning av träbränsle.

Vi förenklar vardagen för våra kunder!

Maskinflisning i Laxå  tar ett klimatsmart ansvar för människor och miljö genom att vara riktigt bra på att omvandla energived och annat trämaterial till bioenergi.

Som kund hos oss är du alltid i centrum och genom ett tätt samarbete påverkar vi tillsammans framtiden. Det är vi på Maskinflisning i Laxå stolta över!

Vi erbjuder hjälp med att sönderdela och omvandla trämaterial som energived, skogsråvara, returträ och biprodukter till bioenergi och är övertygade om att vårt engagemang i dig och i vårt arbete är stora anledningar till vår position  som ett av Sveriges marknadsledande företag inom bioenergibranschen. 

Vi utvecklar täta och långsiktiga samarbeten med de många värmeverk, skogsbolag, sågverk och andra aktörer i branschen som finns bland våra kunder.  Du vinner på att vara vår kund tack vare vår långa erfarenhet och ständiga kunskapsutveckling. För oss är det självklart att vi har en  stark och effektiva maskinpark av kross- och flismaskiner samt ett duktigt serviceteam som gör att vi håller igång verksamheten och undviker stopp. Det har du också glädje av.

Maskinflisning är det lokala företaget med stark leveranskapacitet. Tillsammans med vår  flexibilitet och bredd i tjänsteutbudet tillfredsställer vi stora såväl som små kunder och tillsammans tar vi vårt ansvar för ett hållbart svenskt skogsbruk och bidrar till förbättrat miljöarbete i Sverige. 

Vi har alltid

kunden i centrum

Vi utför uppdrag åt en mängd olika kunder såsom kommuner, värmeverk, energibolag, massaindustrin och sågverk.

Nyheter

Maskinflisning i Laxå AB blickar framåt med entusiasm - skriver avtal med Nordic Paper

2017-09-18

Samarbetet grundar sig i de båda företagens kvalitets- och miljömedvetenhet och innebär att Maskinflisning under kommande treårsperiod ska tillgodose Nordic Paper med kvalitetsmaterial till sin produktion.

Att vi skriver avtalet just nu stämmer väl med den fas vårt bolag befinner sig i: redo för framtiden och de krav våra kunder ställer på både kvalitet och miljöhänsyn, säger Lotta Elmfeldt, Maskinflisnings VD.

Tack vare vår heltäckande och driftssäkra maskinpark ser vi med entusiasm och trygghet fram emot att leverera flisning av rundved till Nordic Papers anläggningar i både Säffle och Bäckhammar. Att avtalet gäller båda anläggningarna innebär stora vinster för både människor och miljö, något som Maskinflisning jobbar hårt för. Dels finns vi i närområdet för Nordic Papers anläggningar och dels håller våra senast inköpta maskiner högsta miljöklass och drivs dessutom på bioolja.

Maskinflisning är stolta över avtalet och över sin kapacitet att ta sig an uppdrag som det här från Nordic Paper.