Miljö

Vi på Maskinflisning i Laxå bryr oss om människor och miljö - därför är vi stolta över att arbeta klimatsmart med ett hållbart svenskt skogsbruk.

De senaste inköpen av maskiner visar att vi tar hänsyn till både miljö och arbetsmiljö för våra medarbetare tack vare att vi väljer maskiner som fokuserar på ergonomi. Vi väljer också att krossa returträ, vilket känns viktigt och ytterligare förtydligar satsningen på människor och miljö.

Bioenergi:
Bioenergi är energi som framställs av biomassa som till exempel växter och växtdelar av olika slag. Bioeneergi är alltså ett bra exempel på fönybar energi, som kommer från källor som förnyas i snabb takt. Genom att tillhandahålla våra tjänster hjälper vi våra kunder att omvandla trämaterial till bioenergi och bidrar tillsammans med dem därigenom till miljöarbetet i Sverige. (Andra exempel på förnybar energi är vattenkraft, vindkraft och solenergi).

Miljödiplomering:
Vi är miljödiplomerade genom Göteborgs Stad sedan 2009. Vårt miljöarbete revideras årligen och eftersom vi vill behålla vår miljödiplomering som ett bevis på vårt engagemang för miljön tar vi alltid hänsyn till miljön i vårt arbete.  Diplomeringen för 2012-2016 genomfördes i samarbete med Miljökontoret, Örebro Kommun.

Miljödiplomering bygger på samma principer som ISO 14001, men är mer anpassat till de mindre företagen.

Fakta:

- De flesta maskinerna har den högst klassade miljömotorn och drivs på bio-olja
- Vi har endast Euro 4 och Euro 5 klassade lastbilar.
- Framställning av bioenergi är koldioxidneutral, vilket innebär att det vi och andra tillför i produktionen tas upp av träden under deras livslängd.
- Vi källsorterar allt vårt avfall i samarbete med certifierade leverantörer.
- Vi använder Evolution diesel med rapsoljeinblandning för att minska användningen av fossila bränslen.
- Vi återanvänder vissa filter flera gånger genom att blåsa rent dessa med en maskin från Lotstad Filter Cleaner, vilken är bra för både miljön och ekonomin.

utsikt från sjö
Det här arbetar vi för
(foto: Malin Lundskog)