Tjänster

Vi  utvecklar våra tjänster i nära samarbete med våra kunder och är därför övertygade om att det här är de tjänster som tillfredsställer våra kunders behov. Det täta samarbetet med våra kunder gör att vi utvecklas kontinuerligt för att svara upp till vår vision om att vara den bästa partnern för våra kunder. 

Flisning

För våra kunder kan våra maskinister omvandla rundvirke till biobränsle. Arbetet utför de med flismaskiner av märket Morbark och Vermeer, både skivhuggar och trumhugg. En av våra flismaskiner är uppgraderad med en vedklyv vilken möjliggör hantering av mindre volymer övergrovt till storlekar som samtidigt kan köras igenom flismaskinen.

Våra kunder uppskattar att materialet som produceras håller hög kvalitet.

Flis-storleken som produceras är oftast av standardfraktion. Vi kan producera material av olika fraktionsstorlekar som passar allas behov. Vi vill alltid stämma av projekten med våra kunder och säkerställa krav, förutsättningar, önskemål och behov.

Krossning

Med hjälp av våra krossmaskiner, Morbark och Vermeer kan vi för våra kunder bearbeta en mängd olika trämaterial, som:

• Grot eller skogsris: Grenar och toppar
• Trädgårdsris
• Returträ
• Bark
• Städbark
• Virkespaket
• Breakage och avkap
• Stubbar

Vid krossning producerar vi ofta standardfraktion, vi kan också producera material av andra fraktionsstorlekar. Vi säkerställer och stämmer självklart av projekten med våra kunder för att tillgodose individuellaa krav, förutsättningar, önskemål och behov.

Klyvning av övergrovt

Många av våra kunder har ibland övergrovt material som inte kan flisas eller krossas i standardproduktionen. För att hjälpa kunderna har Maskinflisning möjlighet att klyva detta material till för flismaskinerna hanterbara storlekar.

* För klyvuppdrag erbjuder vi en ”vedhugg” som på ett mycket effektivt sätt kan bearbeta stora mängder övergrovt till hanterbart material.

* För mindre volymer övergrovt kan kunderna vid behov beställa flisuppdrag med samtidig klyvning av övergrovt. Då nyttjas flismaskin som har en ”skruv” som sitter monterad på maskinen.

Sållning

Vi erbjuder sållning i kombination med våra krosstjänster. Då sorteras materialet ytterligare i olika fraktionsstorlekar.

Våra Maskinister har lång erfarenhet och kunskap om branschen och jobbet de utför. De värnar om kunden och dess krav och de säkerställer kvalitet i produktionen. Maskinisterna tar ansvar, säkerställer ordning och reda är flexibla och positiva.

Vi har alltid

kunden i centrum

Vi utför uppdrag åt en mängd olika kunder såsom kommuner, värmeverk, energibolag, massaindustrin och sågverk.

Vad händer på

Maskinflisning

Mer info kommer inom kort.

Nyheter

Artikel i Bioenergi om Maskinflisnings turnaround

I senaste numret av Bioenergi tar Maskinflisning i Laxå AB täten och syns redan på framsidan av tidningen. Läs mer om VD:s uppdrag att vända motgång till medgång och hur hon ser på framtiden här: Bioenergi nr 5 2017